Diabetes

Als zelfstandig medisch pedicure ben ik volledig gecertificeerd en heb veel ervaring met diabetes voetzorg. M.i.v. 2018 heb ik besloten geen contract meer af te sluiten bij een podotherapeut voor diabetes voetzorg via de keten. Cliënten ontvangen van mij een factuur, of u voor vergoeding in aanmerking komt bepaald uw ziektekostenverzekeraar, zie de polisvoorwaarden. Ik geef deskundig advies, waar nodig verwijs ik u door. Of u gegeven adviezen opvolgt bepaalt u uiteraard zelf. 

 

Diabetes Mellitus, ook wel diabetes/suikerziekte genoemd, is een chronische stofwisselingsziekte die gepaard gaat met een te hoog gehalte aan glucose/suiker in het bloed. Langdurig hoge bloedsuikerwaarden zijn ongezond voor het lichaam. Goede regulering van bloedsuikerwaarden kan het ontstaan van complicaties op langere termijn uitstellen. Helaas zijn complicaties zoals bijvoorbeeld schade aan zenuwen, hart & bloedvaten, nieren, ogen en/of tanden niet altijd te voorkómen. Ook als u diabetes hebt en weinig of geen klachten ervaart is goede controle noodzakelijk. Over deze stofwisselingsziekte is veel informatie beschikbaar en u kunt zelf ook veel doen om de nadelige gevolgen van deze aandoening zoveel mogelijk te beperken.

 

Wat kunt u doen (of laten doen)? Verzorg en inspecteer uw voeten dagelijks, vergeet daarbij uw voetzolen en de ruimte tussen de tenen niet. Gebruik zo nodig een speciale spiegel (met uitschuifbaar handvat) of laat iemand anders de huid van uw voeten controleren. Door gevoelsstoornissen kunnen wondjes en blaren onopgemerkt blijven en zullen deze slechter genezen en eerder infecteren (vooral i.c.m. vaatlijden). Onder druk- en eeltplekken kan zich een ontsteking of bloeduitstorting vormen. Vraag tijdig advies aan uw Medisch Pedicure bij veranderingen zoals roodheid, overmatig eelt, blaren, wondjes en/of pijn (pijn wordt niet altijd gevoeld) of bij twijfel. In veel gevallen kan zo verergering voorkómen worden. Kom controle- en behandelafspraken bij zorgverleners zo veel mogelijk na. 

 

Beter NIET doen

 • op blote voeten lopen
  • i.v.m. risico op onopgemerkte wondjes
 • likdoornpleisters of salicylzalf gebruiken
  • deze kunnen onopgemerkt de omliggende huid aantasten
 • voetbaden nemen
  • i.v.m. verweken van de huid/bij wondjes verhoogde kans op infectie
 • blaren op eigen initiatief doorprikken
  • i.v.m. verhoogde kans op infectie
 • zelf bloedblaren doorprikken
  • i.v.m. sterk verhoogde kans op infectie

Uw huisarts/behandelend arts kan redenen hebben om van deze adviezen af te wijken. 

 

Toevalsbevinding, diabetes wordt vaak per toeval ontdekt.

Klachten zoals erge dorst, veel plassen, jeuk, vermoeidheid en/of slecht genezende wondjes kunnen wijzen op diabetes.

 

Ruim 1.000.000 Nederlanders hebben Diabetes Mellitus. Daarvan weten echter 200.000 mensen niet dat zij diabetes hebben. Dagelijks komen er ongeveer 145 mensen met diabetes bij in Nederland.

 

De Internationale Diabetes Federatie schat dat wereldwijd 387 miljoen mensen lijden aan diabetes en dat het aantal de komende 20 jaar nagenoeg verdubbeld.

 

 

logo Provoet 150  logo ProCert 150