Uw ziektenkostenverzekeraar bepaald of u in aanmerking komt voor vergoeding van een pedicure behandeling, bijvoorbeeld in geval van reumatische artritis, check dit in uw polisvoorwaarden of vraag het na bij uw verzekeraar. 
 
M.i.v. 2018 heb ik er voor gekozen, géén contract meer af te sluiten bij een podotherapeut voor diabetes voetzorg. In geval van een contract met een podotherapeut is hij/zij degene die bepaald hoe vaak u voetzorg van de pedicure ontvangt. Om voor vergoeding in aanmerking te komen bent u verplicht dit op te volgen, m.a.w. de podotherapeut bepaald, niet u zelf.
Ik werk als zelfstandig medisch pedicure en sta ingeschreven in het kwaliteitsregister voor pedicures.
Zodoende heb ik de bevoegdheid om diabetes voetzorg uit te voeren. U kunt van mij deskundig advies verwachten, of u dit opvolgt bepaald u zelf. Ook t.a.v. de behandelinterval zal ik u desgewenst adviseren, u bent echter degene die bepaald.
Waar nodig verwijs ik u uiteraard door, bijvoorbeeld naar de huisarts en/of andere disciplines. 
 
 
logo Provoet 150  logo ProCert 150